Budownictwo i projekty

Szamba – element systemu kanalizacji

Konstrukcja kanalizacyjna znana pod nazwą szambo oznacza zbiornik, zagłębienie lub zadaszoną cysternę, która jest instalowana na posesji w celu przechowywania ścieków i innych podobnych odpadów. Jest to jeden z głównych sposobów eliminacji ścieków przez osoby, które nie mają swoich domów podłączonych do lokalnej sieci firm kanalizacyjnych. Szamba produkowane są z różnych materiałów w zależności od wielu różnych czynników, takich jak m.in. pogoda, struktura i objętość gleby.

Szamba – rodzaje i konserwacja

ekologiczne szamba betonowe mazowieckieGłównymi używanymi materiałami są jednak metal, PCV i beton. Pojemność szamba powinna być podyktowana tym, ile osób jest w danym gospodarstwie domowym. W szambach znajdują się otwory umożliwiające wydostawanie się przez nie ścieków. Oznacza to, że po utracie części płynnej pozostają w nich tylko materiały stałe do okresowego usunięcia. Lokalne firmy kanalizacyjne zazwyczaj świadczą klientom odpłatne usługi drenażowe, podczas gdy w niektórych sytuacjach klienci muszą wynajmować prywatne firmy usługowe. W przypadku sprzedaży lub przekazania nieruchomości mieszkalnej, która wykorzystuje istniejący system szamba na odpady, lokalne przepisy mogą się różnić. Obecnie mamy dwa główne rodzaje szamba, które są wykorzystywane. Pierwszy z nich służy jedynie jako przelewy do szamb, drugi natomiast jest niezależny i mieści w sobie odpady stałe. Przelewy nie wymagają wielu zabiegów konserwacyjnych, ponieważ płynna część wpływających do nich odpadów jest odprowadzana do gleby przez otwory drenażowe na ich bokach. Drugi typ wymaga natomiast częstego opróżniania i konserwacji, aby pozostał przyjazny dla środowiska (np. ekologiczne szamba betonowe mazowieckie). Materiały nie ulegające biodegradacji, takie jak tworzywa sztuczne i PCW, nie powinny być wyrzucane do szamba. Należy odprowadzać do nich tylko zwykłe, ulegające biodegradacji odpady domowe, z wyjątkiem drobnych, nieulegających biodegradacji odpadów, takich jak na przykład guziki. Konserwacja szamba polega na wypompowaniu odpadów stałych, a następnie zastosowaniu środków myjących.

Większość produktów chemicznych używanych do mycia zbiorników wykorzystuje enzymy do reakcji z resztkowymi odpadami ściekowymi. Obowiązkiem władz lokalnych jest dopilnowanie, aby poszczególne osoby odpowiednio konserwowały swoje systemy kanalizacyjne. Większość operatorów świadczących usługi kanalizacyjne posiada strony internetowe z danymi kontaktowymi. Różne firmy oferują różne oferty, dlatego warto się z nimi zapoznać i porównać przed podjęciem decyzji co do wyboru konkretnego usługodawcy.