Rośliny i zwierzęta

Ścinanie drzew w Warszawie na zlecenie

Miejski konserwator zieleni zwykle uzależnia wydanie pozwolenie na wycinkę, od uzyskania odpowiedniej ekspertyzy dendrologicznej (w przypadku drzew i obszarów zabytkowych, chronionych prawem) oraz od zatrudnienia specjalistów od ścinania drzew. Jest to bowiem skomplikowana logistycznie akcja. Wymaga zabezpieczenia terenu, budynków, przed uszkodzenie. Ścinka w Warszawie odbywa się często na wąskich działkach przy kamienicach i ulicach. Firmy usuwające drzewa posiadają podnośniki koszowe i niezbędny sprzęt.

Wycinka drzewostanów na terenie Warszawy

ścinanie drzew w WarszawieUsunięcie obumarłego drzewa ma na celu uchronienie otoczenia przed przypadkowym, niekontrolowanym złamaniem. W stolicy wiele drzew na prywatnych posesjach, wymaga wycięcia ze względów bezpieczeństwa. Ścinanie drzew w Warszawie, odbywa się za zgodą Wydziału Ochrony Środowiska a w przypadku zieleni zabytkowej również Stołecznego Konserwatora. Zawiłe przepisy są dobrze znane firmom świadczącym usługi z zakresu ścinki drzew. Wykonują na zamówienie ekspertyzy o stanie drzewostanu, sporządzają niezbędne inwentaryzacje drzew, przygotują dokumentację i wnioski o pozwolenie na wycinkę. Firmy o kompleksowym zakresie usług pielęgnacyjne – wycinkowych, doradzą jaki drzewostan wybrać na nasadzenia zastępcze, niezbędne w miejscu po wycince starego drzewa. Ścinanie drzew ma miejsce w przypadku nowych inwestycji budowlanych, podczas budowy, rozbudowy, uprzątania terenu lub zmiany jego funkcji. Stare, schorowane drzewa mogą wyrządzić wiele szkód ludziom, samochodom, budynkom. Na ciasnych miejskich parcelach i dziedzińcach wewnątrz zabudowy kamienic, łatwo o wypadek. Dlatego ścinką drzew zajmują się profesjonaliści, firmy współpracujące z alpinistami, którzy tną kolejno rozłożyste konary a następnie dokonuje się ścinka pełna, zbędnego drzewa. Ceny takich usług uzależnione są od lokalizacji drzew i charakteru cięcia. Jeśli wymagana jet dodatkowa dokumentacja, inwentaryzacja czy ekspertyza, mogą znacznie wzrosnąć. 

Warszawa ma największe w Polsce inwestycje budowlane. Przy przygotowaniu terenu pod budowę, niezbędne są cięcia drzew. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje zarówno ścinkę, jak i nasadzenia w przyszłości. Wyrąb pojedynczych okazów jak i większych drzewostanów, wymaga zatrudnienia fachowców, którzy bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuną drzewa. Ścinka poprzedzona jest oględzinami miejsca wyrębu, zabezpieczeniem większego terenu przed upadkiem konarów i pnia. Są różne techniki ścinania drzew w całości.